Co je to PMMT?

PMMT

Parlament mládeže Města Turnova, zkráceně PMMT, je projekt, který v Turnově vynikl z vlastní iniciativy studentů na prvním Fóru zdravého města, které bylo pro veřejnost uspořádáno 3.4.2012 ve velkém sálu Kulturního centra Střelnice. Nechyběl zde ani stůl pro mladé, měla jej na starost paní Eva Kordová, která se kromě práce pro malé děti účastní i našich zasedání a pomáhá nám v našem projektu. Právě z tohoto stolu pro mladé se zrodil nápad pro zrození mládežnického parlamentu, místo pro názory a postoje mladých občanů Turnova.

V listopadu začal projekt startovat, naplánovala se úvodní schůze a po ní ještě jedna  schůze informativní v prosinci. První oficiální zasedání měl Parlament mládeže města Turnova 16. ledna roku 2013 ve Žluté Ponorce, už na této schůzi se zvolili důležité funkce a přešlo se k řešení problémů.

Parlament mládeže města Turnova nefunguje v Turnově dlouho, ale věříme, že své místečko si zde najde a bude přihlíženo na názory studentů a mládeže.

Základní informace o PMMT

PMMT je apolitické společenství, kde se schází mládež od cca 13ti do 20ti let. Pro každého je zde prostor a každý má právo se vyjádřit k projednávané věci. Hlavním cílem PMMT je právě přispění mládeže do politické situace města. PMMT na svých zasedáních řeší předem naplánované téma a aktuální témata Turnova. Každé téma si PMMT určuje sám.

PMMT je na svém počátku a rozsah akcí a událostí, organizovaných právě parlamentem bude postupně určitě přibývat. Postupně by PMMT chtěl zavést např. přednášky do škol, zábavné akce pro obyvatele Turnova apod.